דלעת אישית מתוקה

9.90 לק"ג

כ- 1.20 ק"ג במארז
יח׳