מבצע השבוע

מלון כתום

3.90 לק"ג

כ- 2 ק"ג במארז
יח׳